بایگانیِ آوریل, 2010

Translation Test at the ICTS


ICTS
is going to have a translation test for higher level translators.

   

Those interested should call Mr. Mollanazar office on
88683702, or send their requests to his Gmail account: hus.mollanazar@gmail.com. Then they should be at the Centre on Tuesday 14
Ordibehesht to take the exam. That’s all.  Do not forget that you should
also pay 50000 Rls!

با مجيد عميق، مترجم آثار كودكان و نوجوانان


جن و پري هاي انگليسي را به خورد بچه هاي ايراني داده ايم

نويسنده: آرش شفاعي

شايد اگر «مجيد عميق» در انتخاب رشته كنكور سال 52 اشتباه نمي كرد و به
جاي رشته پزشكي، ادبيات و زبان انگليسي را انتخاب نمي كرد، امروز ما يك
مترجم خوب در حوزه ادبيات كودك و نوجوان بخصوص در ترجمه آثار علمي براي
اين گروه هاي سني را نداشتيم.

ادامهٔ مطلب »

فراخوان مقالهٴعلمی- پژوهشی برای همایش نقد ترجمه


خاطرتان هست که چندی پیش (۲۴/۱۱/۸۸) فراخوان مرکز پژوهش ها به شما اعلام شد؟ خب، گویی تاریخ ارسال مقالات آن تمدید شده و تاریخ برگزاری هم به تأخیر افتاده است. متن فراخوان جدید:

مرکز پژوهشهای ترجمه در نظر دارد همایشی دربارۀ نقد ترجمه برگزار نماید. این همایش با هدف شناسایی و بررسی قالب‌های نظری نقد ترجمه و همچنین ابزارها و شیوه های نقد عملی برگزار می شود. لذا از کلیه پژوهشگران٬ استادان٬ نویسندگان و علاقه‌مندان دعوت می شود چکیدهٴ مقالهٴ خود را تا تاریخ سی و یک فروردین به آدرس اینترنتی conference@translationstudies.ir    ارسال نمایند.

ادامهٔ مطلب »

Topics in Audiovisual Translation (Benjamins Translation Library)0


The BTL aims to stimulate research and training in translation and interpreting studies. The Library provides a forum for a variety of approaches (which may sometimes be conflicting) in a socio-cultural, historical, theoretical, applied and pedagogical context. The Library includes scholarly works, reference books, post-graduate text books and readers in the English language.

Download