ترجمه های من


 

کتاب ها در مدت زمان 2 ساله ای ترجمه شدند. ولی مسائل نشر چاپ آن ها را یک­جا به سال 88 موکول کرد!

کتاب ها در مدت زمان 2 ساله ای ترجمه شدند. ولی مسائل نشر چاپ آن ها را یک­جا به سال 88 موکول کرد!

1. فوق ستاره ی فروش شوید (چاپ چهارم):


‏سرشناسه :
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌، ۱۹۴۴ – م‌.

Tracy, Brian

‏عنوان و نام پديدآور : فوق ستاره‌ی فروش شوید: ۲۱ روش عالی برای فروش بیشتر، سریعتر و راحتتر در بازار سخت امروز / برایان تریسی؛ [مترجم] علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاهیان‏ ، ‏ ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۱۹۲ص.
‏شابک : ‏ ۳۵۰۰۰ ریال ‏ ‏ :‏ 978-964-2920-17-4 ؛ ۳۰۰۰۰ ریال(چاپ اول) ؛ ‏ ۴۰۰۰۰ ریال ( چاپ چهارم )
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : عنوان اصلی: .Be a sales superstar: 21 great…, c2002
‏يادداشت : کتاب حاضر نخستین‌بار در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان » ۲۱ راز موفقیت ستارگان بزرگ فروش جهان (ستاره بزرگ فروش شوید)» توسط انتشارت آزمون منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۸.
‏عنوان دیگر : ‏ ۲۱ راز موفقیت ستارگان بزرگ فروش جهان (ستاره‌ی بزرگ فروش شوید).
‏عنوان گسترده : بیست و یک راز موفقیت ستارگان بزرگ فروش جهان (ستاره‌ی بزرگ فروش شوید).
‏موضوع : فروشندگی
‏موضوع : فروشندگان
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ – ،مترجم.
‏رده بندی کنگره : ‏ HF۵۴۳۸/۲۵‏ /ت۴ب۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۶۵۸/۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۲‎۳‎۰‎۵‎۹

پیشگفتار کتاب را در ایـــنـــجـــا بخوانید.

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.

*********


2. راز

 

‏سرشناسه : برن، روندا
Byrne, Rhonda
‏عنوان و نام پديدآور : راز / راندا برن ؛ مترجم علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران : دانشگاهیان : دادار‏ ‏ ، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۲۰۰ ص.
‏شابک : ‏ ۳۰۰۰۰ ریال ‏ :‏ 978-964-2920-20-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏ عنوان اصلی: The secret, 2006 .
‏يادداشت : کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان «راز پنهان » با ترجمه نگار مختاری توسط انتشارات رسا چاپ ، سپس در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏عنوان دیگر : راز پنهان
‏موضوع : تفکر نوین
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ BF۶۳۹‏ /ب۴ر۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۱۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۰‎۷‎۸‎۷‎۷

 

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********

3. روزشمار راز (سررسید سال ۱۳۸۹)
سرشناسه : برن، روندا
Byrne, Rhonda
‏عنوان و نام پديدآور : روزشمار راز/ مولف راندا برن؛ مترجم علی معتمدی
‏مشخصات نشر : تهران: کلیدر‏‏، ‏ ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ‏۳۶۹ص.
‏شابک : ‏ 978-
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .The Secret, Daily Teachings
‏يادداشت : کتاب حاضر اولین بار با همین عنوان با ترجمه نفیسه معتکف توسط حوض نقره در سال ۱۳۸۷ منتشر شده است.
‏موضوع : تفکر نوین
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
4. دوازده ستون
 

‏سرشناسه : ران‌، ای. جیمز
Rohn, E. James
‏عنوان و نام پديدآور : دوازده ستون / جیم ران ، کریس وایدنر ؛ ترجمه‌ی علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران : کلیدر‏ ، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۱۲۸ ص.
‏فروست : روانشناسی‏ ؛ ۱.
‏شابک : ‏ ۱۹۰۰۰ ریال ‏ : 978-964-7650-63-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان اصلی : Twelve pillars
‏موضوع : داستان‌های آمریکایی — قرن ۲۰م.
‏موضوع : موفقیت
‏موضوع : راه و رسم زندگی
‏شناسه افزوده : وایدنر، کریس
‏شناسه افزوده : Widener, Chris
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ PS۳۵۶۰ / الف ۷۷‏ د۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۸۱۳/۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۶‎۶‎۴‎۷

 

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
5. فصل های زندگی
سرشناسه : ران‌، ای. جیمز
Rohn, E. James
‏عنوان و نام پديدآور : فصل‌های زندگی/ جیم ران؛ ترجمه‌ی علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: کلیدر‏ ، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۴۷ ص.
‏فروست : روانشناسی؛ ۲.
‏شابک : ‏ ۱۰۰۰۰ریال ‏ 978-964-7650-65-6 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .The seasons of life, c1981
‏موضوع : زندگی
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ BD۴۳۱‏ /ر۲۴ف۶ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۱۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۶‎۶‎۲‎۲
بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
6. درس های زندگی
 

سرشناسه : ران‌، ای. جیمز
Rohn, E. James
‏عنوان و نام پديدآور : درس‌هایی درباره‌ی زندگی/ جیم ران؛ ترجمه‌ی علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: کلیدر، ‏ ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۱۲۸ ص. : مصور؛ ‏ ۱۴×۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏ ‏۲۵۰۰۰ ریال ‏ : ‏ 978-964-7650-66-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: Lessons on life: how to live, a successful life, 2009
‏موضوع : راه و رسم زندگی
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ BF۶۳۷/ر۲‏ ‏ ر۲۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۱۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۵‎۸‎۹‎۶‎۲

 

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
7. فرزانگی
 

‏سرشناسه : ران‌، ای. جیمز
Rohn, E. James
‏عنوان و نام پديدآور : فرزانگی/ جیم ران؛ ترجمه‌ی علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: کلیدر‏ ، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۵۵ ص.
‏فروست : روانشناسی؛ ۴.
‏شابک : ‏ ۲۰۰۰۰ر
یال ‏ 978-964-7650-67-0 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .The wisdom of Jim Rohn
‏موضوع : فرزانگی
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ BD۱۸۱‏ /ر۲ف۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۱۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۶‎۶‎۱‎۳

 

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
8. قاتل شما کیست؟ قاتل شما چیست؟

 

سرشناسه : ران‌، ای. جیمز
Rohn, E. James
‏عنوان و نام پديدآور : قاتل شما چیست؟ قاتل شما کیست؟/ جیم ران؛ ترجمه‌ی علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: کلیدر‏ ، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۶۷ ص.
‏فروست : روانشناسی‏ ؛ ۳.
‏شابک : ‏ ۱۰۰۰۰ ریال ‏ 978-964-7650-64-9:
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏ عنوان به انگلیسی: How to kick the worry habit, The value of discipline, How to become financially independent .
‏موضوع : نگرانی
‏موضوع : انضباط
‏موضوع : موفقیت در کسب و کار– جنبه‌های روان‌شناسی
‏موضوع : امور مالی شخصی — جنبه‌های روانشناسی
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ BF۵۷۵/ن۸‏ ر۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏ ۱۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۴‎۶‎۶‎۲‎۸

 

بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
9. 1001 نکته که هر پدری باید بداند (تا فرزندش به او افتخار کند)
‏سرشناسه : هریسون، هری، ۱۹۴۸ – م
Harrison, Harry H
‏عنوان و نام پديدآور : ۱۰۰۱ نکته که هر پدری باید بداند تا فرزندش به او افتخار کند/ نوشته هری اچ. هریسون. جی‌آر؛ ترجمه علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: بوم‌رنگ‏ ، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ۳۵۲ ص. ‏ ؛ ۱۲×۱۷ س‌م.
‏شابک : ‏ 978-964-95827-6-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏ عنوان اصلی: ‏. 1001 things it means to be a dad : (some assembly required) ,c2008
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا تحت عنوان «نکاتی که هر پدری باید بداند» با ترجمه الهام آرام‌نیا و شمس‌الدین حسینی توسط انتشارات مهر در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.
‏عنوان دیگر : نکاتی که هر پدری باید بداند.
‏عنوان گسترده : هزار و یک نکته که هر پدری باید بداند تا فرزندش به او افتخار کند.
‏موضوع : پدر‌ی
‏موضوع : پدر‌ و کودک
‏موضوع : رفتار والدین
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ HQ۷۵۶‏ /ھ۴ن۸ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏ ۳۰۶/۸۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۱‎۹‎۴‎۴‎۱
بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********
10. 1001 نکته که هر پشت کنکوری برای رفتن به دانشگاه باید بداند.
سرشناسه : هریسون، هری، ۱۹۴۸ – م
Harrison, Harry H
‏عنوان و نام پديدآور : ۱۰۰۱ نکته که هر «پشت کنکوری» برای رفتن به دانشگاه باید بداند/نوشته هری اچ. هریسون. جی‌آر ؛ ترجمه علی معتمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: بوم رنگ، ‏ ‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏ ‏۳۹۸ ص.
‏شابک : ‏ 978-964-95827-4-0
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏ عنوان اصلی: 1001 things every college student needs to know (like buying your books before exams start, 2008.
‏عنوان دیگر : هزار و یک نکته که هر «پشت کنکوری» برای رفتن به دانشگاه باید بداند.
‏موضوع : دانشجویان — رهیابی
‏موضوع : دانشجویان
‏موضوع : دانشجویان — دستنامه‌ها
‏موضوع : دانشجویان — راه و رسم زندگی
‏موضوع : زندگی مذهبی — مسیحیت
‏شناسه افزوده : معتمدی، علی، ‏ ۱۳۶۱ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏ LB۲۳۴۳/۳‏ /ھ۴ھ۴ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏ ۳۷۸/۱۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۰‎۵‎۳‎۳‎۶
بخشی از کتاب را از ایــــنــــجــــا پایین گذاری کنید.
*********

و 11 عنوان کتاب دیگر که به دلایل امنیتی ِ ناشران* ذکر عنوان آن ها ممنوع است!
————-
* کتاب ها در نوبت چاپ هستند و رقیبان نباید بویی ببرند!

۱ دیدگاه»

  پرستش wrote @

سلام. ممنون که از وبلاگ «ترجمه به سبک ایرانی» بازدید کردید و نظر دادید. من هم خوشحالم که چنین افراد مستعد و علاقمند جدی به ترجمه وجود دارند. چرا که معتقدم برای وارد شدن به دنیای ترجمه باید عاشق این حرفه بود.
خوشحال می شوم اگر همچنان نظرات خود را ارایه دهید
در ضمن وبلاگ آموزنده ای دارید

به امید روزی که ترجمه در ایران به عنوان یک حرفه تخصصی بازشناخته شود.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: