بایگانیِ مارس, 2011

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی


 

ز کوی یار می­آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

یاد شهیدان راه آزادی، آزادی-خواهان ِ در بند، و کشته شدگان زمین لرزه ــ سونامی ِ جانکاه ژاپن را گرامی می داریم.

شمارۀ 31 مجلۀ مطالعات ترجمه منتشر شد


در این شماره می خوانیم:

ادامهٔ مطلب »

از


کابرد تازۀ «از»

خلجی در شهر قم از خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد. (ویکی پدیا)

خیلی ساده می توانستند بنویسند، خلجی در شهر قم و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. یا به جای واو از ویرگول استفاده کنند.

دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش


کتاب حاضر که مجموعه مقالات و نقدهایی است که قبلاً در نشر دانش به چاپ رسیده است شامل 29 مقاله و نقد در فن ترجمه می شود.

دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش

چاپ چهارم 1376

فهرست مقاله ها:

ادامهٔ مطلب »

آدم کش ها – بخش سوم


The Killers

By Ernest Hemingway

Two other people had been in the lunch-room. Once George had gone out to the kitchen and made a ham-and-eggs sandwich ‘to go’ that a man wanted to take with him. Inside the kitchen he saw Al, his derby hat tilted back, sitting on a stool beside the wicket with the muzzle of a sawed-off shotgun resting on the ledge. Nick and the cook were back to back in the corner, a towel tied in each of their mouths. George had cooked the sandwich, wrapped it up in oiled paper, put it in a bag, brought it in, and the man had paid for it and gone out.

ادامهٔ مطلب »