بایگانیِ انگلیسی

کتاب های انگلیسی با موضوع ترجمه


> این فهرست در دست تهیه است

برای دسترسی به کتاب های بیشتر در این زمینه به دستۀ کـتـابـخـانـه رجوع کنید.

پیشنهاد کتاب با موضوع ترجمه


کتاب های فارسی

کتاب های انگلیسی

Girl in Translation


I found the title of this book so interesting! But haven’t read the content yet! Maybe you would like to read it or share it with your friends:۰

Girl in Translation

espite this, and living in a condemned apartment that is without heat and full of roaches, Kimberly excels at school, perfects her English, and is eventually admitted to an elite, private high school. An obvious outsider, without money for new clothes or undergarments, she deals with added social pressures, only to be comforted by an understanding best friend, Annette, who lends her makeup and hands out American advice. A love interest at the factory leads to a surprising plot line, but it is the portrayal of Kimberly’s relationship with her mother that makes this more than just another immigrant story.۰
 
Download

American Modernism’s Expatriate Scene: The Labour of Translation


This study takes as its point of departure an essential premise: that the widespread phenomenon of expatriation in American modernism is less a flight from the homeland than a dialectical return to it, but one which renders uncanny all tropes of familiarity and immediacy which ‹fatherlands› and ‹mother tongues› are traditionally seen as providing. In this framework, similarly totalizing notions of cultural authenticity are seen to govern both exoticist mystification and ‹nativist› obsessions with the purity of the ‹mother tongue.› At the same time…۰

ادامهٔ مطلب »