بایگانیِ داریوش آشوری

پرسش هایی دربارۀ زبان و ترجمه


گفت-و-گوی مهرنامه با داریوش آشوری

پرسش هایی دربارۀ زبان و ترجمه

ما مشكل گفتماني داريم


پاسخ داريوش آشوري به منتقدان كتاب <زبان باز>

…باري، مي خواهم به برخي از ايرادهايي كه به اين كتاب گرفته شده است پاسخ دهم تا هم اين دوستان يكّه داوري نكرده باشند و هم كساني كه از راه رسانه هاي گوناگون از گفته هاي اين مجلس خبر يافته اند و كتاب مرا خوانده اند، يا مي خواهند بخوانند، از پاسخ من بي خبر نمانند. بخوانید.*

منبع: magiran.com > روزنامه اعتماد ملي > شماره 740 24/6/87 > صفحه 8 (انديشه) > متن

گزارشی از جلسۀ نقد کتاب را اینجا بخوانید.

————————–

* تقریباْ یک هفته بعد متن در وب نوشت خود آقای آشوری هم قرار گرفت: پیرامونِ مجلسِ نقدِ کتابِ زبانِ باز