بایگانیِ زبان عربی

شماره های 32 و 33 مطالعات ترجمه منتشر شد


مطالعات ترجمه با انتشار شماره های  32 و 33 روزآمد شد.

در شمارۀ 32 (زمستان 89) می خوانیم:

ادامهٔ مطلب »

ترجمۀ اشعار آدونیس


در حقیقت این رویکرد خاص آدونیس است که شعر او را به گونه ای کرده است که شاید بتوان گفت در ترجمه ما را دچار مشکل می کند، زیرا او تعقید لفظی ندارد، بلکه پیچیدگی مفهومی دارد که در گذشته نمی توان معنای آن را یافت. به همین سبب واژه به عنوان دال، آن مدلول های ذهنی ما را که در حافظۀ ادبی ما وجود دارد، ادا نمی کند، بنابراین این حالت رمندگی به مخاطب غیرحرفه ای دست می دهد و واژه ها حالتی ناآشنا و غیرمتجانس جلو می کنند. مثلاً به این قطعه توجه کنید:

ادامهٔ مطلب »

ریشه‌شناسی واژه‌ی عشق


زيباترين واژه‌ي زبان پارسي كه تا چندي پيش همه آن را عربي مي‌دانسته‌اند و در <a class="mosinfopop" onmouseover="return overlib('چامه و ادب پارسي و به‌ويژه هستی‌شناسی ايراني جاي‌گاهي بلند و برجسته دارد واژه‌ي «عشق» است. اين واژه ريشه‌ي هند و اروپايي دارد و پيشينه‌ي آن بدين گونه است: ادامه