بایگانیِ نقد ترجمه

یک متن و دو مسئله و شش مترجم


در ایام نمایشگاه کتاب فرصتی دست داد تا چند باری به نمایشگاه بروم و یک بار هم با دوستی به ساختمان پخش کتاب گسترش سر بزنیم. گسترش یکی از بزرگ ترین و قوی ترین پخشی های ایران است. به واسطۀ آشنایی و ارتباطی که دوست ام با مسئولان و رئیس پخش، آقای کاظم علمی، داشت، به ما اجازه داده می شد تا به بایگانی کتاب ها رفته و کتاب های مورد نظر خود را انتخاب کرده و با تخفیف 25 تا 30 درصد بخریم. در میان قفسه های تو-در-توی کتاب چشم ام به چند کتاب قدرت، تألیف راندا بِرن، افتاد. اگر خاطرتان باشد پیش تر در مطلبی با عنوان گیر ارشاد، خلاقیت ناشر، خندۀ مترجم در مورد ترجمۀ این کتاب نوشته بودم.

ادامهٔ مطلب »

دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش


کتاب حاضر که مجموعه مقالات و نقدهایی است که قبلاً در نشر دانش به چاپ رسیده است شامل 29 مقاله و نقد در فن ترجمه می شود.

دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش

چاپ چهارم 1376

فهرست مقاله ها:

ادامهٔ مطلب »

همایش نقد ترجمه


همایش نقد ترجمه

17 و 18 خرداد 1389

سالن شهید عضدی

دانشکدهٴ ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

* * *

برای اطلاع از برنامه ی زمانی این دو روز و نیز دریافت فرم حضور در همایش روی پیوند زیر کلیک کنید.

پایین گذاری

پیشنهاد شما چیست؟


بند زیر را چگونه ترجمه می­کنید؟

Whatever product you sell, you can design a question or statement that will attract the attention of a prospect. Your question should focus on a specific desire of the prospect to achieve, avoid or preserve something. For example, one of the most successful ads in the world, for Presentation H, is the word, HEMMORIODS? It is simple and immediately catches the attention of a qualified prospect.

مترجمی بزرگوار (دنبال تعریف­های بهتری برای این مترجم گشتم، از جمله مترجم شتابزده، دانشجوی تازه از فرنگ برگشته، مترجم تازه­کار… دیدم همین عنوان «بزرگوار» حق مطلب را در مورد دقت و تحقیق ایشان در ترجمه، به خوبی ادا می­کند)،  چنین ترجمه کرده­اند و کتاب را با عنوان «یک فروشندۀ فوق ستاره شوید» به بازار داده­اند:

«فروشندۀ هر چیزی که هستید، می­توانید سئوال یا عبارتی را طرح کنید که باعث جلب توجه مشتری شود. شئوال شما باید بر روی رسیدن مشتری به میلی خاص، اجتناب یا حفظ چیزی متمرکز شود. برای مثال یکی از موفق­ترین آگهی­های تبلیغاتی در جهان، برای آماده سازی هیدروژن، کلمۀ HEMMORIODS؟ است. این کلمهبه سادگی و خیلی سریع توجه مشتریان مناسب را جلب می­کند

بدون شرح!

Preparation H – Wikipedia, the free encyclopedia