خانۀ جدید


سلام

به خانۀ جدید خوش آمدید. خانۀ قبلی کوچیک بود و تنگ. دستت رو دراز می کردی به یه جایی بر می خورد. پات رو دراز می کردی، صاحب خونه می گفت پاتو از گلیمت درازتر نکن. و بعد تنبیه می کرد. ولی در کل، ما ازش بدی ندیدیم جز کمبود امکانات.

گفتم: بریم یه جای باکلاس تر و باامکانات تر.

گفتند: وردپرس.

گفتم: هرچه قسمت باشد.

دعا کنید وضع مان بهتر شود و بریم بالای شهر یه چهاردیواری توی یکی از محله های دات کام یا دات آی آر بخریم. اجاره نشینی هم مشکلات خاص خودش رو داره.

——————

البته وب نوشت زبان و ترجمه همچنان هماهنگ و همزمان با این جا به روز می شود.

کارگاه 9


شمارۀ نه ام، شهریور 1390

پایین گذاری (252kb)

در این شماره می خوانیم:

ویرایش: مقامات

واژه شناسی: واژگان عربی در فارسی

ادبیات: سه قطره خون

شعر: حیدربابایه سلام (شهریار)

نکتۀ ترجمه: friendly-

مقابلۀ ترجمه: حریم، اثر فاکنر، به ترجمۀ فرهاد غبرایی

نظریه پردازان: یوجین نایدا

——————–

صفحۀ اول کارگاه

No to…/Yes to…


ترکیب موجز و معروفی در زبان انگلیسی است که در اکثر راهپیمایی ها و تظاهرات می توان دید. No To… مثلاً این ها را بارها دیده ایم: No To War یا No To Corruption. متضاد این شعار را هم داریم: Yes To…

می دانیم که از پیش شرط های ضروریِ اقبال مردم به یک شعار موجز، آهنگین، و معنادار بودن آن است. شعار ِ اهل یک زبان با اهل زبانی دیگر بسیار متفاوت است چون ساختار زبانی، فرهنگ، و مشکلات آن ها با هم فرق دارد. در زبان فارسی، که گویشوران اش از گذشته های کهن اهل شعر و ادبیات بوده اند، شعارها بیشتر در قالب شعر می آید. نمونه های فراوان آن شعارهای پس از انتخابات 88 بود که هنوز در دل خیلی ها زنده است. از این رو، ترجمه-ی شعار از یک زبان به زبان دیگر باید با دقت و هنرمندی صورت بگیرد.

اخیراً ما ترجمه-ی این شعار را در انقلاب های کشورهای عربی (معروف به بهار عربی) زیاد دیده ایم. عرب ها این جمله را لفظ به لفظ ترجمیده اند و می گویند: لا للفساد. مردم لیبی با فریاد «لا للفساد لا للفساد» اعتراضات خود را شروع کردند. گویی این ترکیب در زبان عربی جا باز کرده و به مذاق عرب-زبان ها خوش آمده. در تظاهرات مردم مصر هم پارچه/کاغذنوشته هایی می دیدیم که روی آن ها نوشته بود: لا للظم… لا للفساد… لا للمشیر… لا للمجلس العسکریه. (البته شعارهایی با این ترکیب به ماه های اخیر محدود نمی شود؛ مثلاً در تظاهرات 2006 لبنان اعلان دستی بین مردم پخش می شود که در آن نوشته «لا للفساد، للطائفیه (فرقه گرایی)، للجهل.)

حال در زبان فارسی چه کنیم؟ آیا دوستان معادل مناسبی (نه ترجمه!) برای این شعار موجز دارند؟ ترجمه-ی آن می شود «نه به جنگ» یا «نه به فساد». ولی بعید می دانم در تظاهرات و اعتراض هایی که به زبان فارسی برگزار می شود (!)، تظاهرکنندگان این ترکیب را به عنوان شعار قبول و آن را تکرار کنند!

کارگاه 8


شمارۀ هشتم، مرداد 1390

پایین گذاری (226Kb)

در این شماره می خوانیم:

شعر: عطار

ادبیات: اسکندرنامه

واژه شناسی: -Meta

ویرایش: کاربرد غلط توسطِ…، از سویِ

نکتۀ ترجمه: friendly-

از زبان پیشکسوتان: رضا سیدحسینی

نظریۀ ترجمه: نظریه ها و مُدل ها

——————–

صفحۀ اول کارگاه

Upcoming Translation Events


XIX FIT World Congress

7th Language & Technology Conference

ProZ.com’s virtual conference for freelance translators

TAUS User Conference 2011

Translation Strategies 2011

American Translators Association 52nd Annual Conference

ادامهٔ مطلب »

کارگاه 7


کارگاه_7شمارۀ هفتم، نیمۀ دوم تیر 1390

پایین گذاری (208Kb)

در این شماره می خوانیم:

ادبیات: سفرنامۀ ناصر خسرو

شعر: «کسی که مثل هیچ کس نیست» فروغ فرخزاد

ویرایش: خطاها و کاربردهای مکروه رایج زبانی (احمد سمیعی)

نکتۀ ترجمه: friendly-

مقابلۀ ترجمه: سرگذشت هکلبری فین (نجف دریابندری)

واژه شناسی: پسوند -مان

کارگاه 6


شمارۀ ششم، نیمۀ اوّل تیر 1390

پایین گذاری (140KB)

در این شماره می خوانیم:

ادبیات: تیرگان چیست؟ (التفهیم ابوریحان)

شعر: اخوان ثالث

ویرایش: پریشانی ها و نارسایی های نوشتاری (داریوش آشوری)

نکتۀ ترجمه: معنی اولیه و معانی ثانویه

مقابلۀ ترجمه: بازار خودفروشی (منوچهر بدیعی)

واژه شناسی: میانوند -اندر-

———————–

صفحۀ اول کارگاه

کارگاه 5


شمارۀ پنجم، نیمۀ دوم خرداد 1390

پایین گذاری (158K)

در این شماره می خوانیم:

ادبیات: باران ِ رؤیای ِ پاییز (نادر ابراهیمی)

واژه شناسی: مرد، زن، دختر، پسر

ویرایش: قواعد نگارش جرج اوروِل

نکتۀ ترجمه: -near

از زبان پیشکسوتان: مهدی افشار

ویرایش ترجمه

شعر: فردوسی

———————–

صفحۀ اول کارگاه