بایگانیِ مارس, 2009

نوروز


شادی هاتان بیشتر از دیروز

                                  امروزتان بهترین روز

                                                         بهترین روزتان هر روز

                                                                                  هر روزتان نوروز

                                                                                                    نورزتان پیروز

تجربه ی يك عمر… و ديگري نثر ترجمه آقاي »سيار«. اين نثر در نهايت زلالي، شيريني، شيوايي و روشني است؛ به گونه اي كه هيچ نيازي به باز كردن قلاب نداشته. ترجمه متن مبناي ايشان هم مي بايستي ترجمه تفسيرآميزي بوده باشد چراكه اگر ترجمه اورشليم، ترجمه غيرتفسيرآميزي مي بود، مي بايست در ترجمه ايشان هم منعكس مي شد يا اينكه اينهمه مبناي ترجمه هاي ديگر قرار نمي گرفت. اين نثر ترجمه، نثري است كه با يك عمر كار فرهنگي به دست مي آيد و محصول اين 4 سال اخير نيست. اگر از من بپرسند كه روي ترجمه قرآن چقدر كار كرده اي، مي گويم: 4 سال و 30 سال و اگر بپرسند روي حافظ چقدر كار كرده اي، مي گويم: 50 سال و اخيرا 10 سال. كار ايشان هم از كارهايي است كه فقط با يك عمر بسيج دانش ها و نيروهاي پيدا و پنهان پديد مي آيد و اين است كه سبب شده به اين صورت جهان پسند، همه پسند و بويژه خواص پسند منتشر شود. من شايد بيش از 200 صفحه از اين متن را، غير از مقدمه ها، خواندم اما هيچ جا نبود كه كلمه اي مثل ريگ زير دندانم بيايد يا به كلمات نامناسب، مهجور و برساخته هاي جانيفتاده و بي سليقه بربخورم. ترجمه، همه جا روان، همه جا مفهوم و همه جا معني بخش است. خواندن كلمات به سرعت معنا مي داد و… ب


نويسنده: بهاء الدين خرمشاهي

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید.

در آغاز كلمه بود  گفت و گوي اختصاصي با پيروز سيار

ایـــــــن را هم بخوانید.


باید یک متنی بسازیم که جزئی از فرهنگ ما باشدمن هفت هشت تا کتاب ترجمه کرده‌ام و کم‌کم متوجه شده‌ام باید چه زبانی را انتخاب کرد. متوجه شده‌ام که ترجمه نه ترجمه کلمه به کلمه است، نه ترجمه جمله به جمله. بلکه ترجمه، حکم بازسازی یک متن را در فرهنگ زبان مقصد دارد. ما باید در واقع امر، یک متنی بسازیم که جزئی از فرهنگ ما باشد. من تلاش کردم طوری ترجمه کنم که انگار یک کتاب معمولی زبان فارسی است.


دکتر حق شناس


متن کامل مصاحبه


سلام آقای گینس


اگر گفتید جوان ترین استاد دانشگاه در جهان کیست؟ 

آلیا صبور(Alia Sabur) دختر ایرانی تبار، متولد سوم اسفند 1367 خورشیدی برابر 22 فوریه 1989  استاد تمام وقت دانشگاه نیویورک است.


بعد از سر و صدایی که برنامۀ 90 کرد و بعد از سیل پیامک هایی که روانۀ آن برنامه شد و کاتب کتاب رکوردهای گینس را بر آن داشت که مرکب را بردارد و دست به پر شود، هنوز جوهرش خشک نشده، یکی دیگر دست به اقدامی حیرت انگیز و در خور بهت و شگفتی! زد، تا جایی که کاتب گینس باورش نمی شد و گفت باید حضوری بیایم و کار کارستان شما را ببینم. در گوش کاتب کاتبان به نجوا گفتند، خموش! که در ایران هر چیزی ممکن است، مخصوصن در حوزۀ فرهنگ و نشر.

پس از وقفۀ طولانی ای که -به دلایل موجه- در چاپ مجلۀ مطالعات ترجمه افتاد، دکتر ملانظر عزم را جزم کرد و با مرخصی گرفتن از دانشگاه، یک هفته شبانه روز روی شماره های مجله کار کرد تا اینکه در عرض یک هفته 5 شماره از مجله بیرون بیاید!!! تازه، 5 تای دیگر هم در راه هست! منتظر باشید.

شماره های 16 تا 20 مجلۀ مطالعات ترجمه

چاپ مجله آن هم با وجود تمام سختی ها و بی مهری هایی که در کار نشر و فرهنگ هست، اشتیاق، جسارت و پشتکار بالایی می خواهد که هر کسی آن را در توان خود نمی بیند. به دکتر ملانظر بابت این همه شور و شجاعت و پشتکار دست مریزاد و خسته نباشید می گوییم.