بایگانیِ دسامبر, 2010

The Translation Studies Reader


The Translation Studies Reader (ed.) (2000)

Lawrence Venuti

PDF Format/zipped

4.475Mg

 

The Translation Studies Reader is the definitive reader for the study of this dynamic interdisciplinary field. Providing an introduction to translation studies, this book places a wide range of readings within their thematic, cultural and historical contexts. The selections included are from the twentieth century, with a particular focus on the last thirty years of the century.

Features include:

• organization into five chronological sections, divided by decade

• an introductory essay prefacing each section

• a detailed bibliography and suggestions for further reading

 

Download page

انتخابی که سرنوشت واژه ای را از سر نوشت


«واژۀ «ملت» در گذشته های دور کاملاً جنبۀ مذهبی و معنوی داشته و در واژه-نامه های عرب و نیز قرآن مجید به معنی کیش و آیین به کار رفته است و به لحاظ ادبی و تاریخی کاربرد «ملت اسلام» در گذشته صحیح تر از «ملت ایران» یا «ملت ترک» بوده است. چراکه این واژه بیشتر معرف یک کیش بوده تا یک کشور و قومیت. در قرن 14 میلادی برای اولین بار کلمۀ «ناسیون nation» در اروپا چنان رایج شد که بُعد سیاسی و حکومتی آن بیشتر از دیگر ابعاد بود. ترک های عثمانی «ناسیون» را در عصر جدید «ملت» ترجمه کردند، بی آن که به ریشۀ مذهبی واژۀ ملت در عربی، فارسی و حتی ترکی قدیم توجه کنند. همین ترجمه توسط ایرانی ها هم تکرار شد و به تبع آن ملت از دورۀ قاجاریه مفهوم مذهبی خود را از دست داد و در ادبیات ما به جای ملت اسلام، کاربرد ملت ایران شایع و واژۀ ملت جایگزین واژه های اهلی و اهالی، رعیت و رعایا و جز این ها شد.»

ناصر تکمیل همایون، در جستجوی ایرانشهر: از زایش تاریخی ملت تا گرایش نوین ملی، مهرنامه، سال اول، آبان 1389، ش 6، ص 94

لایه های زبان


«زبان هم مانند تفکر و اندیشه لایه لایه است و هر سطح از تفکر در یک لایه از زبان اتفاق می افتد. زبان زندگی روزمره (زبان مادری) جزء لایه های اولیه و سطحی زبان است. بعضی از مترجمان فکر می کنند صحبت کردن به یک زبان یا شناخت قواعد دستوری، برابر با تسلط بر آن زبان است، در حالی که این تسلط تنها در صورتی حاصل می شود که لایه های عمقی زبان را بشناسند، از قابلیت های نهفتۀ آن مطلع باشند، و بتوانند به اعماق آن نفوذ کنند. آنان با بضاعت کم و شناخت اندک در زبان مبدأ و مقصد به سراغ متون فلسفی می روند. بازار آشفتۀ ترجمه های متون فلسفی حاصل تلاش مذبوحانۀ مترجمان فارسی زبان برای برگرداندن لایه های عمقی و ژرف زبان مبدأ به لایه های سطحی و بی بضاعت زبان مقصد است. این متن ها تفکر و زبان را به بیراهه کشانده اند. مترجم وقتی می تواند نقش خود را به عنوان نقطۀ اتصال و پل ارتباطی دو زبان درست ایفا کند که از لایه های رسوبی و فراموش شدۀ زبان مبدأ و مقصد شناخت کافی داشته باشد و آن ها را به درستی با یکدیگر هم افق کند.»

سهیلا میرشکاک، جهان در لحظۀ انزوا، ویژه نامۀ الـف، ش 5. ص 74 

معرفی کتاب


صالح حسینی از آن دست مترجمانی است که حساسیت خاصی به زبان فارسی و تأکید زیادی بر «روح زبان فارسی» دارد. در این کتاب نیز استاد صالح حسینی در بدو کلام و در پیشگفتار کتاب از «هجوم مغولی» معیارهای زبان­شناسی نو و اصول نظری فن ترجمه می­گوید و دلخوری و رنجیدگی او را می­توان در جمله جملۀ متن دید. تا سوء تفاهمی نشده نقل قولی از ایشان را بیاورم: «بدیهی است که اگر اصول و مبانی ترجمه، که سال ها تحقیق کارشناسان غربی است، به دست کسانی ترجمه شود که با روح زبان فارسی آشنایی دارند و تعبیرات نامطلوب و ناروا را وارد زبان نمی کنند بسیار مغتنم خواهد بود. ولی تأسف این جا است که چنین کاری بیشتر به دست آدم هایی صورت می گیرد که با زبان فارسی بیگانه اند…» از این رو، پیدا است که در این کتاب بیشتر با نقد و موشکافی گرفتاری ها و مشکلات زبان ترجمه و نارسایی آن مواجه خواهیم شد.

ادامهٔ مطلب »

گیر ارشاد، خلاقیت ناشر، خندۀ مترجم


دیشب ناشر با بنده تماس گرفت و موجب خندۀ من در این شب های محرم شد (تقصیر خودش بود!). بعید می دانم اگر شما هم جای من بودید، نمی خندیدید! قضیه مربوط می شود به آخرین کتابی که ترجمه کرده بودم و چند ماهی است که در ممیزی ارشاد منتظر مجوز بوده است. از ارشاد خبر رسید که این موارد باید اصلاح شوند. از میان اصلاحیات یک مورد هست که تعجب آدم را برمی انگیزد! و پیشنهادی که ناشر می دهد خندۀ آدم را موجب می شود. قبل از هر چیز، خلاصه ای از بخش مربوط را می آورم.

ادامهٔ مطلب »

اندر باب ترجمۀ رمان*


«شاید زبان ناب وجود نداشته باشد، اما زبانی را به مقابلۀ زبانی دیگر درآوردن ماجراجویی جذابی است، و این مَثلِ ایتالیایی ها همیشه هم صادق نیست که مترجم خائن است. البته مشروط بر آن که نویسنده هم در این خیانت جذاب سهیم باشد.»

اومبرتو اِکو

ادامهٔ مطلب »

کتاب های فارسی با موضوع ترجمه


> غلط ننویسیم

> دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (2)

> دربارۀ ویرایش، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (1)

> دربارۀ زبان فارسی، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (7)

> زبان باز

> بازاندیشی زبان فارسی

> از پست و بلند ترجمه (1)

> از پست و بلند ترجمه (2)

> نظری به ترجمه

> ترجمه و مترجم

> هفت گفتار دربارۀ ترجمه

> گفتارهایی در ترجمه

> هفده گفتار در اصول، روش و نقد ترجمه

> استعارۀ ترجمه (مجموعه مقالات دربارۀ ترجمه)

> دوشس و جواهرفروش و شش داستان کوتاه دیگر

> ترجمه های نامفهوم

> اصول و مبانی ترجمه

> ترجمۀ متون ادبی

> ترجمۀ متون ساده

> نکته های ویرایش

> فرهنگ هزاره

> فرهنگ پویا

> فرهنگ نشر نو

> فرهنگ بزرگ دوسویه

> فرهنگ مترجم

> فرهنگ عامیانۀ زبان فارسی

> فرهنگ برابرهای ادبی

> فرهنگ تکمیلی انگلیسی

> فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی

> فرهنگ درست نویسی سخن

> فرهنگ علوم انسانی (داریوش آشوری)

> فرهنگ تلفظ نام ها خاص

> فرهنگ تحلیلی واژه های انگلیسی

> واژه نامۀ روانشناسی

> واژنامۀ ویراستاران

> فرهنگ واژه های فارسی سره

مترجم و فرهنگ واژه ها


↔  

چرا باید با وجود داشتن فرهنگ هزاره، فرهنگ پویا (باطنی) را هم بخرم؟

ادامهٔ مطلب »